Shortcut voor snellere logon | PKR ERP-Training | User Training for SAP Logistics Systems

Een snellere logon door gebruik van shortcuts via SAP Easy Access. 

Deze tips zijn ook verzameld in een document verkrijgbaar.
Meer weten? We helpen graag!