MM Archives | PKR ERP-Training | User Training for SAP Logistics Systems

Tag Archives for " MM "

Smurfit Kappa ELCORR

Training on the job van nieuwe medewerkers en medewerkers met gewijzigde rollen bij de afdeling technische dienst (planning en inkoop). Procesverbeteringen voor hoofd Technische Dienst, planner, en maintenance engineers. Training ontwikkeling en opfristraining voor onderhoudsmedewerkers.

Systeem: SAP ECC, modules PM, MM

Branche: karton industrie

Solvay Pharmaceuticals

Upgrade and process optimization project gebaseerd op SAP ECC 5.0, modules PP (PI), QM, MM (WM).

  • Ontwikkeling van trainingsmateriaal en gebruikersdocumentatie, hands-on training van key users, eindgebruikers. Ontwikkeling van testscripts. (Nederland, Frankrijk, USA)
  • Ontwikkeling van trainingmateriaal en training van R&D medewerkers bij de implementatie van SAP systemen (beperkte/vereenvoudigde functionaliteit) voor het managen van logistieke- en kwaliteitsprocessen (Duitsland, USA)
  • On the job training van nieuwe productie planners (Ierland)

Geven van training in verschillende landen in de lokale taal (Nederlands, Engels, Frans, Duits).

Branche: pharmaceuticals.

Solvay Pharmaceuticals

Project pour mise à niveau et d’optimisation basé sur SAP ECC 5.0, modules PP (PI), QM, MM (WM).

  • Développement de matériel de formation et de la documentation de l’utilisateur, hands-on formation des utilisateurs clés et des utilisateurs finaux. Développement de scripts de test (Pays-Bas, France, États-Unis)
  • Développement de matériel de formation et la formation du personnel R & D pendant la mise en œuvre des systèmes SAP (fonctionnalité réduite / simplifié) pour la gestion des processus logistiques et de qualité (Allemagne, États-Unis)
  • Formation sur le tas des nouveaux planificateurs de production (Irlande)

Fourniture de formation dans plusieurs pays en la langue locale (Néerlandais, Anglais, Français, Allemand).

Secteur: pharmaceutique

SES International Colfax

Fluid handling systemen.

SAP ECC Logistiek: Training vóór de implementatie en after go-live support van key users en eindgebruikers, alle logistieke processen (inkoop, verkoop, productie).

Master Data migratie vanuit de SAP ECC client van een andere Colfax vestiging naar het systeem van SES in Nederland.

Systeem: SAP ECC, modules SD, MM, PP, PS.

Branche: energy solutions