Privacyverklaring | SAP TRAINING | PKR ERP-TRAINING | NL

Privacy

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring betreft website erp-training.nl (hierna te noemen "de website" die beheerd wordt en eigendom is van PKR ERP-TRAINING (hierna te noemen "PKR").

Bij bezoek aan deze website kan PKR gegevens van u verwerken. Dit kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die u via het contactformulier heeft ingevuld. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert PKR uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van “cookies” op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking

PKR verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot de diensten van PKR en gerelateerde derden, het kunnen uitvoeren van andere promotie-activiteiten en het kunnen verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden.

Cookies

Op de website wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u de website bezoekt. Via de website worden functionele cookies geplaatst. Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de website op een goede wijze functioneert. 

Websites van derden


Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die mogelijk via de website via links kunnen worden bezocht.

Contact

Voor vragen in verband met deze privacyverklaring  kunt u als volgt met ons in contact treden: via het contactformulier; per brief aan PKR ERP-TRAINING, postbus 13, 4717 ZG Rucphen; telefonisch op 0165-348278; per e-mail naar erpinfo@erp-training.nl

Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, dan vernemen we dit graag van u.

Wijzigingen privacyverklaring

PKR behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen kennis kunt nemen.

Inwerkingtreding privacyverklaring

Deze privacyverklaring is op 1 december 2010 inwerking getreden.