Terminologie

Wat is de juiste terminologie bij SAP®-namen?

SAP AG is al meer dan 40 jaar aktief en vanzelfsprekend zijn er vele namen voor hun producten en gerelateerde diensten.

Er verscheidene initiatieven die duidelijkheid scheppen over wat courante namen zijn, en hoe ze correct gebruikt moeten worden.  Vele namen zijn door SAP SE geregistreerd en vallen onder naamsbescherming.

Bronnen van courante namen en correct gebruik zijn o.a. te vinden op websites van SAP SE:

 • check
  Informatie over trademarks en het gebruik daarvan
 • check
  De SAP terminology database, met ook doorverwijzingen naar SAP Help Portal, SAP Glossary (duits en engels), en de SAP Community

Welke begrippen kun je tegenkomen?

Navolgend enkele begrippen die in de praktijk voorkomen, inclusief  oudere termen die nog kunnen circuleren.

Wat betekent SAP GUI?

SAP GUI is een grafische gebruikersinterface voor toegang tot en gebruik van de bedrijfssoftware van SAP. Er zijn verschillende SAP GUI's, afhankelijk van de technologie, zoals WinGUI (voor Microsoft Windows) of Java GUI. SAP-oplossingen zijn ook toegankelijk via een internetbrowser zoals Internet Explorer (IE) of Firefox, met behulp van de WebGUI.

Wat betekent SAP-client?

SAP-clients zijn iets anders dan wat in het algemeen een klant in IT wordt genoemd. In IT is een client meestal de applicatie die wordt uitgevoerd op een individuele pc of werkstation dat via een netwerk is verbonden met een serversysteem. In de terminologie van SAP is een client een systeem dat toegankelijk is in een specifieke context. Er is mogelijk een ontwikkelingsclient, een testclient, een trainingsclient of een client die wordt gebruikt voor live zakelijke activiteiten (productieclient). Andere contexten zijn mogelijk, bijvoorbeeld een klant voor de Europese activiteiten van een bedrijf of een andere klant voor de Aziatische activiteiten.

Wat is SAP R/3?

De naam van SAP's bedrijfssoftware SAP R/3 is gerelateerd aan de technische architectuur van computersystemen. Vóór de jaren 90 werd enterprise computing uitgevoerd op mainframes. Gebruikers hadden terminals aangesloten op centrale softwaretoepassingen. Later werden mini-computers, netwerken en gebruikers-pc's verbonden via zogenaamde client/server-architectuur. De "R/3" in SAP R/3 heeft betrekking op een zogenaamde drieledige client / server-architectuur. In dit model zijn gegevens, toepassingsfuncties en gebruikersinterfacefuncties verdeeld over drie logische lagen.

Wat zijn SAP R/3 components (MM, PS, PP, SD, HR, etc.)?

Deze termen zijn afkomstig uit de SAP R/3-wereld. Strikt genomen zijn het geen afzonderlijke stukjes software die individueel kunnen worden gebruikt. Het zijn logische modules die zich richten op specifieke taken in een bedrijf.
Consultants hebben vaak specifieke expertise in een van deze componenten, dus deze termen komen voor in functieomschrijvingen en CV's:

 • check
  FI: Financial Accounting (grootboek, debiteuren, crediteuren)
 • check
  CO: Controlling (stroom van kosten en opbrengsten, managementinstrument voor organisatorische beslissingen)
 • check
  SD: Sales and Distribution (ondersteuning voor verkoop, aanvragen, offertes, verkooporders, levering, facturering en verkoopverwerking)
 • check
  MM: Materials Management (inkoop, voorraadbeheer, materiaalgegevens, inkoop)
 • check
  PP: Production Planning and Control (stuklijsten, routings, werkcentra, verkoop- en operationele planning, planning van de hoofdproductie, planning van materiaalbehoeften, controle op de winkelvloer, productieorders, productkosten)
 • check
  PM: Plant Maintenance (onderhoud van gebouwen en / of machines)
 • check
  QM: Quality Management (beheer van kwaliteitsplanning, inspectieplannen en controle)
 • check
  AM: Asset Management (aankoop / verkoop van vaste activa, afschrijving, beleggingsbeheer)
 • check
  PS: Project System (planning, controle en monitoring van complexe projecten)
 • check
  HR: Human Resources (personeelsadministratie, salarissen, urenregistratie, training)
 • check
  WM: Warehouse Management (voorraadbeheer)
 • check
  Dichter bij bedrijfsprocessen kunnen ook de volgende termen worden aangetroffen: Order to Cash: omvat SD (verkoopproces) en FI (crediteuren en treasury); Purchase to Pay: omvat MM (inkoopproces) en FI (debiteuren): Maintain to Availability: omvat PM (onderhoud); Record to Report: omvat FI, CO en business intelligence (voorheen SAP BW); Forecast to Delivery en Plan to Inventory: beide omvatten productie maar met verschillende strategieën.

Wat is SAP ERP en SAP ERP Central Component?

Eerdere versies van ERP-software van SAP SE werden SAP R/3 4.6C en SAP R/3 Enterprise 4.7 genoemd, waarna de naamgeving en nummering veranderden naar SAP ERP, eerst in versie 5.0 (SAP ERP 5.0). Wat vroeger de belangrijkste component van SAP R/3 was, wordt nu SAP ERP Central Component (SAP ECC) genoemd, wat leidt tot termen als SAP ECC 7.0. Dat betekent niet dat alle SAP-klanten constant worden geüpgrade naar de nieuwste release. Eerdere versies zijn nog steeds actief in het veld. Releases kunnen worden beheerd door SAP Solution Manager. SAP Solution Manager helpt de SAP-klanten om best practices te krijgen met betrekking tot onderwerpen zoals serviceniveaubeheer, technologiebeheer, software change management, supportdesk beheer en meer.

Wat is mySAP™?

mySAP was de terminologie die werd gebruikt voor een editie van SAP-applicaties die voor het eerst werd gelanceerd in 2003. Het merk "mySAP" ging begin 2007 over in andere benamingen, en wel als volgt:

 • check
  mySAP ERP -> SAP ERP
 • check
  mySAP ERP 2005 -> SAP ERP 6.0
 • check
  mySAP Customer Relationship Management -> SAP Customer Relationship Management
 • check
  mySAP Product Lifecycle Management -> SAP Product Lifecycle Management
 • check
  mySAP Supplier Relationship Management -> SAP Supplier Relationship Management
 • check
  mySAP Supply Chain Management -> SAP Supply Chain Management

Wat zijn legacy systems?

Legacy-systems zijn softwaresystemen die al aanwezig waren bij het bedrijf voordat een SAP-oplossing werd geïmplementeerd of bestaande systemen die naast een SAP-oplossing worden uitgevoerd. Ze zijn "geërfd" (voorbeelden zijn een op maat gemaakt financieel systeem of een systeem van een van de concurrenten van SAP).

 • Ontwikkeling basiscursus (interactieve video) voor  bediening van SAP ECC software 

PS.: Info over oudere SAP benamingen is ook te vinden op Wikipedia.