Online SAP training

De trainingstak van SAP SE als producent van SAP systemen is met duizenden online cursussen verreweg de grootste leverancier van online SAP training.
Voordelen van online training zijn de 24/7 beschikbaarheid, relatief lage kosten, en eliminatie van reistijd/kosten naar een trainingslokaal.
Naast SAP SE zijn er honderden aanbieders van online SAP training, al of niet door SAP SE erkend als SAP Partner, een kwalificatie die aan hoge eisen moet voldoen. 

Online SAP training door SAP SE.

SAP SE stelt duizenden trainingen online beschikbaar, waarvan sommige gratis. Aangezien PKR ERP-TRAINING niet gelieerd is aan SAP SE, verwijzen we voor vragen hierover naar SAP SE.  Een willekeurige selectie:

  • openSAP
    Engelstalig learning platform met gratis diepgaande trainingen voornamelijk bedoeld voor professionals om bij te blijven op hun vakgebied. Handig zijn de "Learning Journeys" waarbij door selectie van een topic en de rol van de lesvolger relevante trainingen worden getoond
  • SAP Learning Hub
    Toegang tot online training content, interactieve SAP Learning Rooms, en optioneel live SAP training systemen. Prive personen, bedrijven en scholen kunnen kiezen uit duizenden cursussen waaronder e-learning cursussen, SAP transactie simulaties, handboeken en meer
  • SAP Training
    Ook hier toegang tot duizenden cursussen, waaronder op het gebied van SAP ERP, SAP CRM, SAP SRM, SAP EWM en meer. Beschikbaarheid op verscheidene levels van beginner tot gevorderde en met mogelijkheid van certificering

Kan ik voor online SAP training ook bij PKR ERP-TRAINING terecht?

PKR ERP-TRAINING levert geen algemene online SAP training maar ontwikkelt online training op maat omdat dit voor medewerkers in een bedrijf veel beter is. Elk bedrijf heeft zijn eigen specifieke bedrijfsprocessen zodat iedere implementatie van een SAP systeem anders is. Ook kunnen nog legacy systemen in gebruik zijn. Bij internationale bedrijven kunnen per land de processen anders zijn bijvoorbeeld door lokale wetgeving of de noodzaak voor training in de eigen landstaal. Algemene online training kan daarmee over het algemeen geen rekening kan houden.

PKR ERP-TRAINING heeft uitgebreide ervaring met bedrijfs-specifieke online SAP training, opgedaan bij vele internationale roll-outs van SAP systemen waarbij training is ontwikkeld in Nederlands, Engels, Duits en Frans.