Bedrijfstraining SAP Logistics en user support

Training van eindgebruikers en key users

We geven training binnen bedrijven hoofdzakelijk aan eindgebruikers en key users van SAP systemen in het logistieke proces. Inkopers, verkopers, productiemedewerkers, technische dienst, managers, en iedereen die een rol vervult in de supply chain. 

Inwerk-training, opfris-training, verdiepings-training

Inwerk-training wordt gegeven aan nieuwe medewerkers of aan medewerkers in het traject voor, tijdens en na een go-live van SAP systeem-upgrades of nieuwe implementaties. Maar ook daarna geven we opfris-trainingen om gebruikers beter, gemakkelijker en sneller met hun SAP systeem te leren omgaan. 

Omdat we snel in staat zijn om uw specifieke bedrijfsprocessen te doorgronden en bovendien de systeem-eigenschappen van logistieke SAP systeem goed kennen, is het mogelijk uw gebruikers 'best practices' aan te leren die toegesneden zijn op ùw bedrijf en op hùn rollen en autorisaties. Iets wat ze waarschijnlijk niet op generieke SAP standaardcursussen zouden kunnen leren en wellicht ook niet met trial en error.

Ervaren SAP gebruikers kunnen we vaak nog een stuk beter met hun SAP systeem leren omgaan door verdiepings-trainingen waarbij one-on-one of in groepen getraind wordt in de SAP systemen waarmee zij werken. En ook na onze trainingen staan we klaar voor onze klanten om specifieke ad hoc vragen op te lossen. 

User support

User support houdt in dat we meelopen met het dagelijks gebruik van het logistieke SAP systeem. Dat kan after go-live support zijn maar ook support lang nadat het SAP systeem operationeel is. In de praktijk kunnen abnormale situaties ontstaan. Daarvoor zijn veel mogelijke oorzaken. Zoals gebruik dat afwijkt van de beoogde werkwijze, mogelijk door nog onvoldoende inzicht in de werking van het SAP systeem. Maar ook kunnen inconsistente data na een migratie of nog niet uitgekristalliseerde systeemconfiguraties tot onverwachte resultaten leiden. We adviseren gebruikers on-the-job hoe ze het beste met hun SAP systeem kunnen werken. Daarnaast sporen we mogelijke oorzaken van afwijkingen op (troubleshooting), en laten waar mogelijk zien hoe de abnormale situaties in het SAP systeem te corrigeren en te vermijden zijn. Vanuit onze kennis van de technische kant van het SAP systeem kunnen we vaak in vakjargon bij de IT specialisten of SAP consultants aangeven waar een technische fout zit en suggesties aandragen hoe die op te lossen. 

User support bij internationale roll-outs

Bij internationale roll-outs kunnen we gebruikers in hun eigen lokale taal trainen. We spreken vloeiend in Engels, Frans, Duits, Nederlands en kennen de vaktermen. 

Waarmee kunnen we u helpen?

 • check
  (Meertalige) pre go-live end- en key users training
 • check
  On-the-job training, coaching en mentoring
 • check
  Management overview training
 • check
  After go-live en early life support
 • check
  Gap training
 • check
  Opfris training
 • check
  Analyseren oorzaken afwijkingen en oplossingen vinden
 • check
  Testers trainen
 • check
  Train-the-trainer
 • check
  Verdiepingstraining
 • check
  En meer

Meer weten? Bekijk de pagina's met onze overige diensten voor SAP training,  expertise, of de projecten waarbij reeds duizenden SAP gebruikers door ons zijn getraind.