SAP trainingen geven en user support | PKR ERP-Training | User Training for SAP Logistics Systems

SAP trainingen geven en user support

Trainingen geven

We geven training hoofdzakelijk aan eindgebruikers en key users van SAP systemen in het logistiek proces. Inkopers, verkopers, productiemedewerkers, technische dienst, managers, en iedereen die een rol vervult in de supply chain. 

Dat kan zijn in het voorbereidingstraject naar een go-live van SAP systeem-upgrades of nieuwe implementaties. Maar ook after go-live zoals bij verdiepingstrainingen.

Omdat we snel in staat zijn om uw specifieke bedrijfsprocessen te doorgronden en bovendien de systeem-eigenschappen van logistieke SAP systeem goed kennen, is het mogelijk uw gebruikers 'best practices' aan te leren die toegesneden zijn op ùw bedrijf en op hùn rollen en autorisaties. Iets wat ze waarschijnlijk niet op generieke SAP standaardcursussen zouden kunnen leren en wellicht ook niet met trial en error.

Bij internationale roll-outs kunnen we gebruikers in hun eigen lokale taal te trainen. We spreken vloeiend in Engels, Frans, Duits, Nederlands en kennen de vaktermen. 

User support

User support houdt in dat we meelopen met het dagelijks gebruik van het logistieke SAP systeem. In de praktijk kunnen abnormale situaties ontstaan. Daarvoor zijn veel mogelijke oorzaken. Zoals gebruik dat afwijkt van de beoogde werkwijze, mogelijk door nog onvoldoende inzicht in de werking van het SAP systeem. Maar ook kunnen inconsistente data na een migratie of nog niet uitgekristalliseerde systeemconfiguraties tot onverwachte resultaten leiden. We adviseren gebruikers on-the-job hoe ze het beste met hun SAP systeem kunnen werken. Daarnaast sporen we mogelijke oorzaken van afwijkingen op (troubleshooting), en laten waar mogelijk zien hoe de abnormale situaties in het SAP systeem te corrigeren en te vermijden zijn. Vanuit onze kennis van de technische kant van het SAP systeem kunnen we vaak in vakjargon bij de IT specialisten of SAP consultants aangeven waar een technische fout zit en suggesties aandragen hoe die op te lossen. 

Waarmee kunnen we u helpen?

 • check
  (Meertalige) pre go-live end- en key users training
 • check
  On-the-job training, coaching en mentoring
 • check
  Management overview training
 • check
  After go-live en early life support
 • check
  Gap training
 • check
  Opfris training
 • check
  Analyseren oorzaken afwijkingen en oplossingen vinden
 • check
  Testers trainen
 • check
  Train-the-trainer
 • check
  Verdiepingstraining
 • check
  En meer

Meer weten?